Säkerhet & Sekretess

Säkerhet & Sekretess

Dessa säkerhet & sekretess policy har översatts till ditt språk från engelska till för din bekvämlighet och bör inte i sig åberopas. Istället är den engelska versionen i här är juridiskt bindande och anger exakta säkerhet & sekretess policy som avtalats mellan parterna.

Vi erkänner och respekterar din rätt till sekretess. Att hålla dina data säkra är av yttersta vikt för oss. Vi bearbetar dina personliga uppgifter för följande ändamål endast: (i) för att vi skall kunna tillhandahålla dig med speltjänster, (ii) för att bearbeta dina förfrågningar om information, (iii) för att tillhandahålla dig med supporttjänster, (iv) för att marknadsföra våra tjänster eller produkter gentemot dig, samt (v) för att meddela dig om uppdateringar av vår programvara och/eller tjänster.

Vi kommer att hålla alla dina personliga data hemliga och kommer inte att lämna ut informationen till någon tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt gällande lagar eller domstolsbeslut, med undantag för att vi förbehåller oss rätten att lämna ut och överföra dina personliga data till våra respektive ii) leverantörer av betalningstjänster, datakontrollanter och finansinstitut, i den mån det krävs för att genomföra betalningar och gemensamma marknadsföringskampanjer, underlätta öppning av nya konton samt förebygga bedrägeri i samband med tjänster som tillhandahålls via vår webbplats, ii) revisorer, entreprenörer eller andra rådgivare som granskar Mansion-koncernens affärsmetoder;

Anti-penningtvättskyldigheter

Observera att vi som licensierad operatör under både brittisk och Gibraltar-jurisdiktion är skyldiga att uppfylla europeiska och internationella anti-penningtvättslagar och föreskrifter. Dessa skyldigheter kräver att vi vidtar vissa åtgärder inkluderat men ej begränsat till följande: kontroller gällande politiskt exponerade personer (‘PEP’), kontroll av sanktionslista, övervakning av kontoaktiviteter för att uppmärksamma potentiella risker för penningtvätt, rapportering av misstänkta aktiviteter till relevanta ekobrottsmyndigheter, etc. Det innebär även att vi är skyldiga att spara alla kundregister i minst 5 år efter att förhållandet mellan kunden och oss har avslutats. Denna information sparas säkert och konfidentiellt och vi uppfyller den högsta informationssäkerhetsstandarden, och är ISO 27001-certifierade. Vänligen kontakta kundtjänst för mer information.

Kontakta oss

Du kan begära uppgifter om din personliga information som bevaras av oss genom att följa kontaktinformationen nedan. När vi får en sådan begäran kommer vi att be dig att verifiera din identitet genom att tillhandahålla relevant information eller dokumentation. Vi kommer även att begära en förskottsbetalning av en administrativ avgift på 15 USD per begäran, och vid mottagandet av din förfrågan påbörja processen inom 40 dagar.

Om du har någon förfrågan om våran dataskydds- och sekretesspolicy eller praxis, eller ej önskar ta emot e-post erbjudanden från oss eller från andra företag inom koncernen, kontakta MansionCasino.coms kundservice på +44 208 1660060 eller via e-post till support@mansion.com eller skriv till MansionCasino.com, Suite 901, Europort, Gibraltar.

Denna sekretesspolicy reviderades senast den 17/05/2016.